شاخص عملکرد کلیدی

شاخص عملکرد کلیدی  Key Performance Indicators

شاخص عملکرد کلیدی یک متغیر قابل اندازه‌گیری هست که برای ما مشخص می کند یک سازمان چه میزان در رسیدن به اهداف کلیدی خود موفق بوده است.

در واقع معیارهای اندازه‌گیری مالی و غیر مالی هستند.

شاخص‌های عملکرد کلیدی به منظور تعیین کیفیت اهداف و به منظور ارزیابی موقعیت کنونی شرکت و تعیین راه کارهای مناسب برای هوشمند کردن کسب و کار استفاده می‌شوند.

نشان می‌دهد که یک شرکت به اهداف کسب و کار خود رسیده است یا نه.

KPI ها  مجموعه ای از معیارها هستند تا به کمک آنها عوامل موفقیت را ارزیابی می‌کنیم.

با کمک شاخص‌های عملکرد می‌توان موفقیت را اندازه‌گیری کرد و رسیدن به اهداف خود را ارزیابی کرد.

تا ببینیم آیا در مسیر صحیح موفقیت هستیم یا نه.

شاخص باید خاص، قابل اندازه‌گیری، دست‌یافتنی، واقع‌گرایانه، به موقع باشند و با معنا باشند.

شاخص‌های عملکرد کلیدی بر اساس نوع و استراتژی سازمان‌ها با هم متفاوت هستند.

Smart KPI چیست ؟

یکی از راه‌های ارزیابی ارتباط یک شاخص‌ عملکرد کلیدی استفاده از شاخص SMART است.

که SMART مخفف Specific خاص،Measurable  قابل اندازه گیری، Attainable  قابل دستیابی، Relevant مرتبط یا وابسته، Time-Bound محدودیت زمانی است.

هدف خاص شما چیست؟

آیا می‌توانید پیشرفت به سوی این هدف را اندازه‌گیری کنید؟

آیا این هدف قابل دستیابی است؟

این هدف تا چه میزان به سازمان شما وابسته یا مرتبط است؟

چهارچوب زمانی برای دستیابی به این هدف چیست؟

چندین نوع KPI برای مدیران وجود دارد.

تفاوت KPI و KIR :

 KRI به شما می­‌گوید در کسب‌­و‌­کارتان چه نتیجه‌­ای گرفته‌­اید.

 KPI به شما می­‌گوید که باید چه کاری انجام دهید.

چگونه KPI بسازیم ؟
 1. هدف اصلی را مشخص می‌نماییم.
 2. فاکتورهای حیاتی موفقیت یا CFS را مشخص می‌نماییم.

چه کارهایی برای رسیدن به این هدف باید انجام شود و بعد برای هر اقدام، یک  KPI تعیین کنید.

فاکتورهای حیاتی موفقیت Critical Success Factor  تعدادی از فعالیت‌های کلیدی یک شرکت یا سازمان یا فرد هستند که برای رسیدن به موفقیت باید روی آنها تمرکز کرد.

جذب کردن، اجرا کردن، گسترش دادن، نظارت کردن، مدیریت کردن.

 1. درست کردن KPI یا از روی فاکتورهای حیاتی موفقیت
 2. معیارها را جمع آوری می‌کنیم.
 3. محاسبه متریک‌ها از روی معیارها

متریک یک معیار قابل اندازه‌گیری است که برای ارزیابی و پیگیری یک فرآیند خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معیار اعداد یا ارزش‌هایی هستند که می‌توانند جمع زده شوند یا میانگین گرفته شوند.

شاخصی برای اندازه‌­گیری عملکرد است و ربطی به نتیجه ندارد.

KPIS چیست ؟

سازمان‌ها شاخص‌های عملکرد کلیدی را در چندین سطح مختلف برای سنجش موفقیت‌شان در دستیابی به اهداف مشخص می‌کنند.

برای سنجش میزان اثربخشی کمپین‌ها در بازاریابی از KPIS استفاده می‌کنیم.

برای انتخاب و تعیین کردن شاخص عملکرد کلیدی در بازاریابی باید با استراتژی بازاریابی برند و اهداف برندینگ سازمان آشنا شد.

شاخص‌های سنجش عملکرد مالی شرکت:
 • سود خالص (Net Profit)
 • حاشیه سود خالص (Net Profit Margin)
 • حاشیه سود ناخالص (Gross Profit Margin)
 • حاشیه سود عملیاتی (Operating Profit Margin)
 • نرخ رشد درآمد
 • میزان کل بازگشت سهامدار (Total Shareholder Return)
 • میزان ارزش‌افزوده اقتصادی (Economic Value Added)
 • میزان بازگشت سرمایه (Return on Investment)
 • میزان بازگشت سرمایه نیروی انسانی (Return on Capital Employ)
 • میزان بازگشت دارایی‌ها
 • نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (Debt-to-Equity Ratio)
 • چرخه تبدیل وجوه نقد (Cash Conversion Cycle)
 • نرخ سرمایه در حال کار (Working Capital Ratio)
 • نرخ هزینه‌های عامل (Operating Expense Ratio)
شاخص‌های مربوط به مشتری:
 • امتیاز ترویج مشتری: مشتریان به سه دسته ترویج دهنده (آن دسته از مشتریان راضی که در هر شرایطی از شما خرید می‌کنند)، مشتریان منفعل (آن دسته از مشتریانی که از شما راضی هستند، ولی از خرید رقبای شما نیز اجتناب نمی‌کنند)، مشتریان مخالف و ناراضی (آن دسته از مشتریانی که از شما ناراضی هستند و بهبرند شما صدمه وارد می‌کنند)
 • نرخ حفظ مشتری
 • شاخص میزان رضایت مشتری
 • امتیاز میزان سوددهی مشتری
 • ارزش طول عمر مشتری
 • نرخ گردش مالی مشتری
 • میزان تعامل مشتری
 • شکایات مشتری
شاخص‌های مربوط به بازار و بازاریابی:
 • نرخ رشد بازار
 • میزان سهم بازار
 • میزان نفوذ برند در بازار
 • نرخ مکالمه با مشتریان
 • رتبه جستجوی برند در اینترنت
 • نرخ کلیک در صفحه و مشاهده سایت از سوی مشتریان
 • سطوح مشارکت آنلاین مشتریان
 • میزان مشارکت درشبکه‌های اجتماعی
 • سنجش عملکرد اجرایی شرکت
 • سطوح شش سیگما
 • نرخ استفاده از ظرفیت منابع موجود
 • سطح موارد زائد و دور ریز در فرآیندها
 • زمان چرخه تکمیل سفارش
 • نرخ ارائه به‌هنگام و کامل خدمت
 • نرخ کمبود موجودی
 • میزان انحراف از برنامه زمانی پروژه
 • میزان انحراف از هزینه‌های پروژه
 • شاخص میزان ارزش حصول شده
 • بازگشت سرمایه پیرامون نوآوری‌های مختلف
 • میزان دوباره‌کاری
 • شاخص کیفیت
 • شاخص اثربخشی تجهیزات
 • میزان زمان خرابی یا کار نکردن خرابی ماشین یا فرآیند
 • شاخص‌های عملکرد کارکنان
 • میزان ارزش افزوده سرمایه نیروی انسانی
 • میزان سود به ازای هر کارمند
 • شاخص رضایت کارمندان
 • سطح مارکت کارمندان در کار
 • نرخ آشفتگی کارکنان
 • میانگین مدت زمان بودن کارمند در شرکت
 • میزان غیبت از کار
 • امتیاز بازخورد ۳۶۰ درجه
 • زمان استخدام
 • میزان بازگشت سرمایه‌های حاصل از آموزش نیروی انسانی
 • سنجش عملکرد حفاظت از محیط زیست و پایداری اجتماعی
 • میزان استفاده از کربن
 • میزان استفاده آب
 • میزان مصرف انرژی
 • میزان صرفه‌جویی
 • میزان نرخ بازیافت
سپتامبر 26, 2020

0 پاسخ به "شاخص عملکرد کلیدی"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و پشتیبانی و سئو توسط نیاک وب